RC-Winter_Race-banner

RC Winter Race Ostrov je seriál sedmi závodů pořádaných ve sportovní hale TJ Ostrov na černém závodním koberci o rozloze 16x30m.

Termíny závodů pro sezónu 2022/2023.

(kromě prosincového závodu jsou všechny závody v sobotu)

  1. závod 08.10.2022
  2. závod 12.11.2022
  3. závod 04.12.2022 neděle
  4. závod 07.01.2023
  5. závod 11.02.2023
  6. závod 11.03.2023
  7. závod 08.04.2023

Místo konání: Sportovní hala TJ Ostrov, Studentská 1300, Ostrov 36301

Pravidla jednotlivých závodů

Kvalifikace: skládá se ze tří 5ti minutových kvalifikačních jízd. Nejhorší výsledek se škrtá. Postavení na startu první kvalifikační jízdy bude určeno pořadatelem a postavení na startu do dalších kvalifikačních jízd určí pořadí z jízdy předchozí.

Finále: jedou se opět tři 5ti minutové jízdy. Nejhorší výsledek se opět škrtá. Postavení na startu ve všech finálových jízdách bude určeno dle celkového výsledku kvalifikace. Výsledky finálových jízd určí konečné pořadí v jednotlivých skupinách.

Vyhodnocení seriálu
Z celkového počtu závodů se bude škrtat jeden nejhorší výsledek.

Časový plán:
8:00 – 9:00 Registrace, volné tréninky
9:00 – 9:29 Technická kontrola, rozprava
09:30 Zahájení závodu

Startovné: 400,-Kč za jednu kategorii, další kategorie plus 200,-Kč
Děti a junioři do 15 let 300,-Kč a 100,-Kč
Přihlášení do závodu možné pouze prostřednictvím webové aplikace MyRCM.
Výjimečné přihlášení v den závodu bude za poplatek 100,-Kč
Zapujčení čipu 100,-Kč

Start jednotlivých rozjížděk je pevně stanoven časovým harmonogramem.

Obecné informace a pokyny
Účastníci a návštěvníci (diváci) se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za veškeré škody, případně újmy na zdraví či jiné újmy, které ostatním účastníkům,návštěvníkům ( divákům), pořadateli, nebo třetím stranám svým chováním na závodech případně způsobí. Odpovědnost za juniory a děti nese po celou dobu trvání závodu jeho zákonný zástupce.

Povinnosti závodníků
Každý jezdec je povinen dodržovat čistý styl jízdy a fair play. Nebezpečná jízda způsobující poškození jiného modelu či úmyslné bránění v jízdě bude vedením závodu trestána. (penalizace, STOP and GO apod).
Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů organizátorů závodu a být včas před startem své jízdy na tribuně. V případě unfair chování během závodu (např. zkracování tratě, přejížděním mantinelů apod.), tak i v celé oblasti areálu haly je oprávněn organizátor provést penalizaci dle vlastního rozhodnutí s konečnou platností.
Po skončení jednotlivých jízd je závodník povinen odložit model na odkládací lavici a jít se postavit na místo nasazovače!
Nedostavení se na místo nasazovaní bude vedením závodu bráno jako porušení pravidel závodu a potrestáno!
Pokud účastník závodu "dále jen nasazovač" nasazuje model, je povinen neohrozit jiného účastníka závodu a v žádném případě nevbíhá bez rozmyslu do dráhy, ale dbá na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků. Zároveň nesmí ohrozit ani omezit jízdu ostatních modelů na dráze.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií a audio/videodokumentace:
V souladu s ustanovením §5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů uděluje RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence při závodech a současně také pro potřeby evidence v seriálu závodů. Veškeré poskytnuté osobní údaje může pořadatel evidovat a zpracovávat také po ukončení závodu. Současně uděluje souhlas s pořizováním fotografií a jiných audio/video materiálů při činnostech vyplývajících z účasti na závodech, jako jsou tréninky, závody apod. s možností zveřejnění fotografií na materiálech a webových stránkách RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov .
Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat nastavení pro jednotlivé kategorie a v případě nesplnění podmínek nepustit model do závodu !! Dále si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel a úpravu časového harmonogramu.

Nabíjení baterií pouze v ochranném obalu „Safety Bag“

Nutné vybavení / příslušenství:
Stolek s židlí, prodlužovák, přezůvky

Technická pravidla kategorií

Minimální světlá výška podvozků TC 4WD včetně karoserie je 5mm a u podvozků 2WD a formulí 4mm !!

Je zakázáno používat !!!
Elektronické zařízení ovlivňující stabilizaci modelu, geometrii kol, směr jízdy, výkon motoru nebo nastavení regulátoru a nebo účinnost brzd jiným způsobem než běžnými povely řízení a plynu z vysílače závodníka (např. Gyro, AVC, apod.). Aktivní zařízení měnící aerodynamické vlastnosti nebo odpružení.

Kategorie „TC HOBBY“ 1:10
Tato kategorie je primárně určena začínajícím jezdcům, dětem a majitelům komerčních RTR setů!!
Podvozek: komerčně dostupný onroad 4WD
Pneu: gumové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu
Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: slabší střídavé motory 21.5T a více závitů (nebo DC HPI Saturn 27T a slabší)
časování motorů max 30°

Převod: pro střídavé motory 6:1, pro stejnosměrné 7:1
Regulátor: nastavení „Zero Boost“

Kategorie „FORMULE“ 1:10
Podvozek: 2WD formulového typu s pohonem zadních kol
Pneu: gumové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu
Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: střídavý, běžně komerčně dostupný 21.5T EFRA legal, časování povoleno
Převod: bez omezení
Regulátor: nastavení: „Zero Boost“

Kategorie „WORLD GT“ 1:10
Podvozek: libovolný pancarového typu poháněný pouze zadní nápravou s maximální šířkou 240mm
Pneu: mechové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu

Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: střídavý, běžně komerčně dostupný 13.5T EFRA legal nebo slabší, časování povoleno
Regulátor: nastavení „Zero Boost“

Kategorie „RC Truck“ 1:10
Podvozek: onroad (cestovního vozu) 4WD nebo 2WD
Pneu: gumové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu
Karoserie: realistická závodního tahače
Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: střídavý, běžně komerčně dostupný 17.5T , časování motorů povoleno
Převod: minimálně 4,0:1
Regulátor: nastavení „Zero Boost“

Kategorie „TC STOCK 17.5T“ 1:10
Podvozek: onroad (cestovního vozu) 4WD nebo 2WD
Pneu: gumové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu
Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: střídavý, běžně komerčně dostupný 17.5T , časování povoleno
Převod: rozmezí 4,0:1
Regulátor: nastavení „Zero Boost“

Kategorie „TC OPEN“ 1:10
Podvozek: onroad (cestovního vozu) 4WD nebo 2WD v měřítku
Pneu: gumové bez omezení typu a výrobce, mazání povoleno komerčně dostupné bez zápachu
Baterie: omezení pouze jmenovitým napětím 7,4V LiPo( 7,6V LiHV), napětí baterie před jízdou nesmí překročit 8,44V LiPo(8,7V LiHV)
Motor: bez omezení
Regulátor: nastavení: bez omezení

Minimální počet jezdců v jedné kategorii jsou čtyři. V případě, že bude méně jezdců přihlášených do dané kategorie, dojde ke sloučení s kategorií technicky nejbližší a pokud by to nebylo možné, nebude kategorie otevřena.

Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat nastavení pro jednotlivé kategorie a v případě nesplnění podmínek nepustit model do závodu !! Dále si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu pravidel a úpravu časového harmonogramu.